آزمون آیین نامه ۱

00 20

با ثبت‌نام و ورود به درایورشو، نتیجه آزمون آیین نامه برای شما ذخیره خواهد شد.

۱. رانندگی در شب مشکل‌تر از رانندگی در طول روز است زیرا:

۲. کدام تابلوی زیر به معنای «جاده باریک می‌شود» است؟

۳. در راه بدون جدول کناری و پارک کردن در سربالایی:

۴. هنگامی که پلیس راهنمایی مستقر در تقاطع دست راست خود را به صورت قائم نگه می‌دارد، منظور چیست؟

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - علائم راهنمایی و رانندگی

۵. کدام یک از موارد زیر نقص فنی محسوب نمی‌گردد؟

۶. قانون اولیه و پایه در مورد رانندگی در آزادراه‌ها چیست؟

۷. کدام گزینه ناصحیح است؟

۸. کدام یک از تابلوهای زیر به معنای «حاشیه‌نمای چپ» است؟

۹. برای کمک‌رسانی به افراد آسیب‌دیده باید چه کاری انجام داد؟

۱۰. کلاچ گرفتن باعث می‌شود که:

۱۱. در شرایط یخبندان، مسافت توقف ممکن است چند برابر افزایش پیدا کند؟

۱۲. با سرعت مجاز در حال رانندگی هستید و اتومبیل پشت سر شما می‌خواهد سبقت بگیرد. آیا می‌توانید مانع سبقت او شوید؟

۱۳. در شکل زیر، حق تقدم با کدام وسیله است؟

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - علائم راهنمایی و رانندگی

۱۴. آمادگی در رانندگی شامل چه مواردی است؟

۱۵. شما اولین نفری هستید که به محل تصادف می‌رسید. کدام مورد زیر را باید انجام دهید؟

۱۶. برای خروج از پارک:

۱۷. فرض کنید در جلوی شما چراغ سبز روشن است. چراغ بعدی که روشن می‌شود کدام است؟

۱۸. در شکل زیر حق تقدم به ترتیب با کدام وسیله است؟

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - علائم راهنمایی و رانندگی

۱۹. چند متر مانده به تونل‌ها و پل‌ها سبقت ممنوع است؟

۲۰. چرا در سطح جاده‌های خیس یا برفی، باید از دنده سنگین استفاده کرد؟

۲۱. وجود این خطوط زیگزاگ در محل عبور عابر پیاده به چه معناست؟

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - علائم راهنمایی و رانندگی

۲۲. بیشترین نوع آلودگی وسایل نقلیه موتوری کدام است؟

۲۳. مبدل کاتالیستی چیست و در کجا قرار دارد؟

۲۴. تابلوی زیر یعنی:

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - علائم راهنمایی و رانندگی

۲۵. فاصله‌ی مناسب برای پارک دوبل عبارت است از:

۲۶. کنترل باد لاستیک‌ها چه زمانی باید انجام شود؟

۲۷. تابلوی زیر به چه معناست؟

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - علائم راهنمایی و رانندگی

۲۸. سرعت در معابر شریانی اصلی ... و در معابر شریانی فرعی ... می‌باشد.

۲۹. حداقل فاصله طولی ایمن در جاده مرطوب و جاده یخبندان با سرعت ۴۵ کیلومتر در ساعت چقدر است؟

۳۰. مفهوم تابلوی زیر چیست؟

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - علائم راهنمایی و رانندگی