آزمون آیین نامه ۲

00 20

با ثبت‌نام و ورود به درایورشو، نتیجه آزمون آیین نامه برای شما ذخیره خواهد شد.

۱. تابلوهای راهنمایی که فرمانی صادر می‌کنند معمولا به چه شکلی می‌باشند؟

۲. زمانی می‌توانید شروع به حرکت کنید که:

۳. راننده‌های وسایل نقلیه امدادی در چه مواردی مجاز به استفاده از سوت خطر،‌ آژیر، زنگ خطر و چراغ گردان هستند؟

۴. چه موقع از چراغ هشدار‌دهنده (فلاشر و چهار چراغ) استفاده می‌کنید؟

۵. کدام گزینه به ترتیب اولویت (از اولویت بیشتر به کمتر) صحیح است؟

۶. راننده اتومبیلی که به گذرگاه هم‌سطح راه آهن می‌رسد، چه کاری باید انجام دهد؟

۷. در صورتی که قفسه سینه بیمار حرکت می‌کند اما جریان هوا شنیده و یا احساس نمی‌شود، علت چیست؟

۸. شما به دنبال یک وسیله نقلیه دیگر بر روی یک جاده خیس در حال رانندگی هستید. فاصله زمانی شما و اتومبیل جلویی چقدر باید باشد؟

۹. مفهوم شکل زیر چیست؟

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - علائم راهنمایی و رانندگی

۱۰. بر روی جاده‌ای خیس ترمز می‌کنید و وسیله نقلیه شما شروع به لغزش می‌کند. اولین کاری که انجام می‌دهید، چیست؟

۱۱. چرا پوشیدن کفش‌های مناسب در حین رانندگی خیلی اهمیت دارد؟

۱۲. زمان تعویض تسمه‌تایم کدام است؟

۱۳. هنگام رانندگی در شب، کدام یک از موارد زیر را باید به همراه داشته باشیم؟

۱۴. شما با سرعت ۴۵ کیلومتر در ساعت در یک جاده خشک در حال رانندگی هستید. فاصله شما با اتومبیل جلویی چند طول اتومبیل باید باشد؟

۱۵. رنگ تابلوها در بزرگراه‌ها و آزادراه‌ها به ترتیب:

۱۶. در حال رانندگی در شهر هستید و می‌بینید اتوبوسی در ایستگاه ایستاده است. چرا باید در این حالت دقت بیشتری داشته باشید؟

۱۷. «مشاهده، پیش‌بینی، تمرکز، آگاهی و عدم حواس‌پرتی» مربوط به کدام است؟

۱۸. مفهوم کدام یک از تابلوهای زیر آن است که «هیچ وسیله‌ی نقلیه‌ای نمی‌تواند وارد شود»؟

۱۹. موقعی که اتومبیل خود را پارک می‌کنید، نبایستی...

۲۰. کدام یک از علائم زیر شما را از انجام عملی باز می‌دارد؟

۲۱. تابلوی زیر به چه معناست؟

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - علائم راهنمایی و رانندگی

۲۲. نداشتن آج در سطح اتکا لاستیک چرخ:

۲۳. نحوه بارگیری تریلرها باید به طوری باشد که:

۲۴. چرا کنترل وسیله نقلیه در شرایط جوی نامطلوب مانند باران و برف مشکل‌تر می‌شود؟

۲۵. علامت زیر که در آزادراه‌ها نصب می‌شود، به چه معنی است؟

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - علائم راهنمایی و رانندگی

۲۶. قصد دارید اتومبیل خود را در کنار خیابان پارک کنید. در چه مواقعی می‌توانید موتور آن را روشن بگذارید؟

۲۷. در شکل زیر حق تقدم به ترتیب با کدام وسیله نقلیه است؟

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - علائم راهنمایی و رانندگی

۲۸. چرا باید در هنگام رانندگی همیشه به جلو و اطراف‌تان توجه داشته باشید؟

۲۹. ترمز پایی به عنوان ترمز ... نیز شناخته می‌شود.

۳۰. در صورتی که فاصله شما تا اتومبیل جلویی در شب، ۵۰ متر باشد باید: