آزمون آیین نامه ۳

00 20

با ثبت‌نام و ورود به درایورشو، نتیجه آزمون آیین نامه برای شما ذخیره خواهد شد.

۱. مفهوم کدام یک از تابلوهای زیر آن است که «هیچ وسیله‌ی نقلیه‌ای نمی‌تواند وارد شود»؟

۲. در تقاطع زیر حق تقدم عبور به ترتیب با کدام است؟

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - علائم راهنمایی و رانندگی

۳. در جاده‌ای که آسفالت شرایط مطلوبی ندارد و یا آغشته به قیر است، چه خطری به وجود می‌آید؟

۴. در خیابان یا جاده‌ای با شرایط خوب در حال رانندگی هستید، چگونه می‌توانید مطمئن شوید که فاصله ایمن را با اتومبیل جلویی حفظ کرده‌اید؟

۵. در کدام محل‌ها سبقت گرفتن ممنوع است؟

۶. تابلوی زیر چه خطری را هشدار می‌دهد؟

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - علائم راهنمایی و رانندگی

۷. در آزادراهی در حال رانندگی هستید. اشتباها از محل خروجی که قصد خروج را داشته‌اید، رد می‌شوید. در این حالت چه کار می‌کنید؟

۸. وقتی در باندی که حرکت می‌کنید اتومبیل‌ها توقف کرده باشند و راه مسدود باشد، چه کار می‌کنید؟

۹. زمان تعویض تسمه‌تایم کدام است؟

۱۰. از کنار اتومبیل‌های در حال پارک عبور می‌کنید. متوجه می‌شوید که توپی از پیاده‌رو به داخل خیابان پرتاب می‌شود. چه عکس العملی از خود نشان می‌دهید؟

۱۱. مفهوم تابلوی زیر چیست؟

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - علائم راهنمایی و رانندگی

۱۲. وظیفه‌ی راننده‌ها در برخورد با وسیله نقلیه امدادی که دستگاه‌های خبری و صوتی خود را به کار انداخته‌ باشند، چیست؟

۱۳. حمل مسافر با وسیله‌ی نقلیه‌ای که پلاک شخصی دارد ...

۱۴. اگر تریلر پشت اتومبیل به طرفین متمایل شود، راننده آن چه باید بکند؟

۱۵. در تصویر زیر حق تقدم عبور به ترتیب با کدام وسیله است؟

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - علائم راهنمایی و رانندگی

۱۶. ضد یخ چه عملی را در رادیاتور انجام می‌دهد؟

۱۷. هنگامی‌که در شب فاصله شما تا اتومبیل جلویی بیشتر از ۱۵۰ متر باشد:

۱۸. موقع خارج کردن اتومبیل از پارک چه اعمالی را باید انجام داد؟

۱۹. در آزادراه‌ها میخ‌های قرمز رنگ گربه‌ای شکل در چه محلی دیده می‌شوند؟

۲۰. کدام یک از تابلوهای زیر جزء تابلوهای انتظامی نمی‌باشند؟

۲۱. وسیله‌ی نقلیه‌ای که در مسیر مجاز در حال حرکت است، حق تقدم عبور دارد نسبت به:

۲۲. به دنبال یک کامیون بر روی یک جاده خیس حرکت می‌کنید. پاشیدن آب باران دید شما را مختل می‌کند. در این حالت چه کاری باید انجام دهید؟

۲۳. کدام مورد است که به هنگام عبور احشام از جاده باید انجام داد؟

۲۴. تابلوی زیر به چه معناست؟

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - علائم راهنمایی و رانندگی

۲۵. صحیح‌ترین روش ترمز گرفتن چیست؟

۲۶. هنگامی که پلیس راهنمایی مستقر در تقاطع دست راست خود را به صورت قائم نگه می‌دارد، منظور چیست؟

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - علائم راهنمایی و رانندگی

۲۷. اگر عابری را ببینید که عصای سفید در دست دارد، به چه معناست؟

۲۸. از پای چپ برای کنترل کدام پدال استفاده می‌شود؟

۲۹. در تقاطع شکل زیر، حق تقدم عبور به ترتیب با کدام وسیله است؟

آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی - علائم راهنمایی و رانندگی

۳۰. ماده ۱۵۵ آیین‌نامه مربوط به ممنوعیت کدام مورد است؟